ОБЯВИ

НОВИНИ

Начало Полезна информация Разп. на маршрутни таксита

СОФИЯ - ХРАБЪРСКО
 
ДЕЛНИЧНО
РАЗПИСАНИЕ
 
ПРАЗНИЧНО
РАЗПИСАНИЕ
 
1
БОЖУРИЩЕ
ХРАБЪРСКО
04.45
05.05
1
БОЖУРИЩЕ
ХРАБЪРСКО
05.20
05.50
2
БОЖУРИЩЕ
ХРАБЪРСКО
МС”Сливница”
06.00
06.15
 
2
БОЖУРИЩЕ
ХРАБЪРСКО
МС”Сливница”
07.00
07.30
 
3
МС”Сливница”
БОЖУРИЩЕ
ХРАБЪРСКО
МС”Сливница”
06.50
07.00
07.25
 
3
МС”Сливница”
БОЖУРИЩЕ
ХРАБЪРСКО -  през БЕЛИЦА
08.10
08.30
09.00
4
МС”Сливница”
БОЖУРИЩЕ
ХРАБЪРСКО
08.25
08.40
09.15
4
БОЖУРИЩЕ
ХРАБЪРСКО
10.00
10.30
5
БОЖУРИЩЕ
ХРАБЪРСКО
10.50
11.20
5
БОЖУРИЩЕ
ХРАБЪРСКО
12.20
12.40
6
БОЖУРИЩЕ
ХРАБЪРСКО
12.30
13.00
6
БОЖУРИЩЕ
ХРАБЪРСКО
14.30
14.50
7
БОЖУРИЩЕ
ХРАБЪРСКО
13.50
14.10
7
БОЖУРИЩЕ
ХРАБЪРСКО– презБЕЛИЦА
МС”Сливница”
17.00
17.30
 
8
БОЖУРИЩЕ
ХРАБЪРСКО
14.40
15.00
8
МС”Сливница”
БОЖУРИЩЕ
ХРАБЪРСКО
19.20
19.40
20.05
9
БОЖУРИЩЕ
ХРАБЪРСКО
17.00
17.30
 
БОЖУРИЩЕ
ХРАБЪРСКО
21.45
22.20
10
БОЖУРИЩЕ
ХРАБЪРСКО
МС”Сливница”
18.05
18.30
 
 
 
 
11
МС”Сливница”
БОЖУРИЩЕ
ХРАБЪРСКО
19.10
19.25
19.50
 
 
 
12
БОЖУРИЩЕ
ХРАБЪРСКО
20.20
20.40
 
 
 
13
БОЖУРИЩЕ
ХРАБЪРСКО
21.45
22.20
 
 
 
 
 
 
СОФИЯ – ХЕРАКОВО
 
ДЕЛНИЧНО
РАЗПИСАНИЕ
 
ПРАЗНИЧНО
РАЗПИСАНИЕ
 
1
БОЖУРИЩЕ
ХЕРАКОВО
04.45
05.00
1
БОЖУРИЩЕ
ХЕРАКОВО
05.10
05.25
2
БОЖУРИЩЕ
ХЕРАКОВО
05.45
06.00
2
БОЖУРИЩЕ
ХЕРАКОВО
06.00
06.20
3
БОЖУРИЩЕ
ХЕРАКОВО
06.15
06.30
3
БОЖУРИЩЕ
ХЕРАКОВО
МС”Сливница”
07.10
07.30
4
БОЖУРИЩЕ
ХЕРАКОВО
МС”Сливница”
06.50
07.10
 
4
МС „Сливница”
БОЖУРИЩЕ
ХЕРАКОВО
08.20
08.40
09.00
5
МС „Сливница”
БОЖУРИЩЕ
ХЕРАКОВО
МС”Сливница”
07.40
07.55
08.10
 
5
БОЖУРИЩЕ
ХЕРАКОВО
10.20
10.40
6
МС „Сливница”
БОЖУРИЩЕ
ХЕРАКОВО
09.20
09.40
10.00
6
БОЖУРИЩЕ
ХЕРАКОВО
12.00
12.20
7
БОЖУРИЩЕ
ХЕРАКОВО
11.20
11.40
7
БОЖУРИЩЕ
ХЕРАКОВО
15.00
15.20
8
БОЖУРИЩЕ
ХЕРАКОВО
12.30
12.50
8
БОЖУРИЩЕ
ХЕРАКОВО
МС”Сливница”
17.00
17.20
 
9
БОЖУРИЩЕ
ХЕРАКОВО
13.50
14.10
9
МС „Сливница”
БОЖУРИЩЕ
ХЕРАКОВО
17.50
18.05
18.20
10
БОЖУРИЩЕ
ХЕРАКОВО
14.40
15.00
10
БОЖУРИЩЕ
ХЕРАКОВО
19.30
19.50
11
БОЖУРИЩЕ
ХЕРАКОВО
15.30
15.50
11
БОЖУРИЩЕ
ХЕРАКОВО
ХРАБЪРСКО
21.45
22.00
22.20
12
БОЖУРИЩЕ
ХЕРАКОВО
МС”Сливница”
16.50
17.05
 
 
 
 
13
МС „Сливница”
БОЖУРИЩЕ
ХЕРАКОВО
МС”Сливница”
17.45
18.00
18.15
 
 
 
 
14
МС „Сливница”
БОЖУРИЩЕ
ХЕРАКОВО
18.50
19.05
19.20
 
 
 
15
БОЖУРИЩЕ
ХЕРАКОВО
20.00
20.20
 
 
 
16
БОЖУРИЩЕ
ХЕРАКОВО
21.00
21.20
 
 
 
17
БОЖУРИЩЕ
ХЕРАКОВО
ХРАБЪРСКО
21.45
22.00
22.20
 
 
 
 
СОФИЯ – ПОЖАРЕВО - ЗЛАТУША
 
ДЕЛНИЧНО
РАЗПИСАНИЕ
 
ПРАЗНИЧНО
РАЗПИСАНИЕ
 
1
БОЖУРИЩЕ
ПОЖАРЕВО
05.45
06.00
1
БОЖУРИЩЕ
ПОЖАРЕВО
05.45
06.05
2
БОЖУРИЩЕ
ЗЛАТУША
06.30
07.00
2
БОЖУРИЩЕ
ЗЛАТУША
МС”Сливница”
07.00
07.30
3
БОЖУРИЩЕ
ПОЖАРЕВО
МС”Сливница”
07.20
07.35
3
МС”Сливница”
БОЖУРИЩЕ
ЗЛАТУША
08.45
09.00
09.30
4
МС”Сливница”
БОЖУРИЩЕ
ЗЛАТУША
МС”Сливница”
08.00
08.20
08.50
4
БОЖУРИЩЕ
ПОЖАРЕВО
10.45
11.00
5
МС”Сливница”
БОЖУРИЩЕ
ПОЖАРЕВО
09.30
09.45
10.00
5
БОЖУРИЩЕ
ЗЛАТУША
12.30
13.00
6
БОЖУРИЩЕ
ЗЛАТУША
11.00
11.40
6
БОЖУРИЩЕ
ЗЛАТУША
15.30
16.00
7
БОЖУРИЩЕ
ПОЖАРЕВО
12.50
13.05
7
БОЖУРИЩЕ
ПОЖАРЕВО
МС”Сливница”
17.30
17.50
8
БОЖУРИЩЕ
ПОЖАРЕВО
13.45
14.00
8
МС”Сливница”
БОЖУРИЩЕ
ЗЛАТУША
19.10
19.30
20.00
9
БОЖУРИЩЕ
ЗЛАТУША
14.40
15.20
9
БОЖУРИЩЕ
ПОЖАРЕВО
21.30
21.45
10
БОЖУРИЩЕ
ПОЖАРЕВО
15.50
16.05
 
 
 
11
БОЖУРИЩЕ
ЗЛАТУША
МС”Сливница”
16.50
17.20
 
 
 
12
МС”Сливница”
БОЖУРИЩЕ
ПОЖАРЕВО
МС”Сливница”
18.00
18.15
18.30
 
 
 
13
МС”Сливница”
БОЖУРИЩЕ
ЗЛАТУША
19.00
19.15
19.40
 
 
 
14
БОЖУРИЩЕ
ПОЖАРЕВО
20.05
20.20
 
 
 
15
БОЖУРИЩЕ
ПОЖАРЕВО
21.30
21.45

 

 

 

 

 

 
 

Последна промяна (Сряда, 02 Май 2012 13:44)

 

FaceBook